O nás

Občianske združenie „Slovenský klub chovateľov škrečkov“ (SKCHŠ) bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra 1.3. 2012. Zakladajúcimi členkami sú: Hela (CHS from Bosoraaky), Katarína (CHS von Pressburg), Evka (CHS Jesie) a Katarína 2.

SKCHŠ združuje ľudí s hlbším záujmom o chov škrečkov, rozvoj chovateľstva a zlepšovanie podmienok chovu škrečkov Na začiatku našej činnosti chceme najmä vzdelávať ľudí v oblasti správneho a zodpovedného chovu, pretože škrečok je stále považovaný za zviera – hračku pre deti, ktorá okrem krabice od topánok na bývanie a trochy jedla nič iné nepotrebuje. Preto sme aj vydali leták, ktorý distribuujeme do veterinárnych ambulancií, predajní s chovateľskými potrebami a je voľne stiahnuteľný aj tu.

 

To však nie je a nebude naša jediná činnosť. V zmysle stanov budeme vykonávať aj ďalšie činnosti:

  • propagovanie chovateľskej činnosti a činnosti SKCHŠ,
  • spolupráca s tuzemskými a zahraničnými organizáciami podobného zamerania za účelom rozvoja chovateľskej, osvetovej a výstavníckej činnosti,
  • spolupráca s organizáciami chovateľov iných zvierat v tuzemsku a v zahraničí,
  • vzdelávanie Členov SKCHŠ a verejnosti najmä v oblasti genetiky škrečkov,
  • organizovanie výstav a súťaží škrečkov s čím úzko súvisí vychovávanie odborne spôsobilých posudzovateľov,
  • vydávanie klubového časopisu,
  • vedenie registra Členov,
  • vedenie registra chovateľských staníc Členov,
  • vedenie registra škrečkov Členov SKCHŠ a ďalšie.

O našich aktivitách vás budeme informovať.