SKLADOVANIE KRMÍV

        Krmivo skladujeme v dobe uzatvárateľných nádobách, ktoré sú určené na styk s potravinami. Vhodnosť nádob na uskladnenie potravín spoznáme podľa použitého symbolu – vidlička a nôž. Dobrým uzatvorením nádoby zabránime prístupu molí alebo iného  hmyzu ku krmivu a  tiež zabránime tomu, aby krmivo nasávalo vzdušnú vlhkosť. Vrecká nie sú na skladovanie vhodné, pretože sa do nich môžu dostať potravinové mole alebo iný hmyz. To platí aj o vreckách s klik-klak uzáverom, ktorý sa veľmi ľahko otvorí. Krmivo skladujeme pri izbovej teplote. Neskladujeme ho na priamom slnku!