Slovenský klub chovateľov škrečkov

Slovenský klub chovateľov škrečkov (SKCHŠ) vznikol 1.3.2012. SKCHŠ je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a milovníkov škrečkov. Naším hlavným cieľom je vzdelávanie ľudí v oblasti ich správneho a zodpovedného chovu. 

 

Na našej www stránke sa dozviete informácie o klube, jeho aktivitách, registrácii členov, chovateľských staníc a škrečkov.  Samozrejme, nebudú chýbať ani informácie o škrečkoch a ich chove.

 

Facebook: www.facebook.com/SKCH%C5%A0-602138656489667/  

 

22.2.2020 Na stránku bola pridaná databáza Register narodených škrečkov 2020.pdf