Nevhodné vybavenie

12. Vhodné materiály

Materiály používané na výrobu pomôcok, na výstavbu chovného zariadenia, na stavbu domčekov alebo úkrytov, hniezd, ohrád a iného príslušenstva, s ktorými môže prísť škrečok do styku, sa konštruujú a udržiavajú tak, aby na nich neboli ostré hrany alebo výčnelky, na ktorých by sa škrečok mohol poraniť. Použité materiály nesmú byť pre neho škodlivé a musia predchádzať zraneniam napr. pádom v dôsledku pokĺznutia. Dvere, priechody, prielezy a tunely musia byť dostatočne široké a vysoké tak, aby pri prechádzaní nimi nespôsobovali poranenie, napr. krmivom v torbách. Pletivo alebo mreže v chovnom zariadení môže mať otvory takých veľkostí, aby škrečok nemohol cez ne prestrčiť časť svojho tela a zachytiť sa v nich. Všetky zariadenia a materiály, s ktorými prichádza škrečok do styku, musia byť čistiteľné, dezinfikovateľné a udržiavané v čistom stave.

 

13. Nevhodné vybavenie

Plastové veci môže škrečok ohrýzať, kúsky plastov zjesť a tak si spôsobiť vážne zdravotné problémy, preto nie je vhodné používať plastové vybavenie. Neodporúčajú sa používať tzv. gule na behanie (škrečok do nich močí, má stres napr. z toho, že sa nemôže orientovať podľa hmatových fúzikov), špirálové tunely...