1. Chovné zariadenie a jeho umiestnenie

     Dôležité! Škrečky sýrske, džungárske a čínske chováme jednotlivo! Pri spoločnom chove viacerých jedincov týchto druhov dochádza k ich vzájomnému napádaniu sa, ktoré často končí vážnymi alebo aj smrteľnými zraneniami.

    Škrečky Campbellove a Roborovského je možné chovať aj v skupinkách, ale aj medzi nimi sa nájdu nie zriedkavé výnimky, ktoré žijú radšej ako samotári. Ak začne niektorý útočiť na iné škrečky, poskytneme mu ubytovanie v samostatnej ubikácii. Spoločne chováme len škrečky rovnakého pohlavia. Pri spoločnom chove samičiek so samčekmi sú samičky často tehotné, čo ich vyčerpáva.

    Ako ubikáciu použijeme klietku, plastový box, akvárium alebo terárium. Plastový box nemusí byť len originál určený na chov zvierat,  ale aj úložný box (podľa možnosti vyrobený z potravinárskeho plastu). Vhodné sú tiež Samla boxy z Ikey. Plastové boxy nesmú páchnuť! Ubikáciu môžeme vyrobiť aj zo skrine. Pre škrečky sýrske sú vhodnejšie klietky alebo akvária (plastový box môžu prehrýzť), pre ostatné druhy škrečkov a pre matku s mláďatami je vhodnejší box, akvárium alebo terárium. Ubikácia musí byť konštruované tak, aby škrečok mal možnosť vidieť a počuť, čo sa deje v nej a v okolitom prostredí, a musí byť zabezpečená proti úteku.

    Rozmery ubikácie volíme s čo najväčšou podlahovou plochou (t. j. dĺžka x hĺbka, plocha poschodí sa do podlahovej plochy neráta), pretože škrečok v nej strávi celý svoj život. Väčšia ubikácia sa dá pestrejšie zariadiť. Podľa vyhlášky č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá sú minimálne požiadavky na priestor chovného zariadenia pre škrečky sýrske 0,12 m2/výška 20 cm a pre škrečky džungárske 0,09 m2/výška 20 cm. Podlahová plocha ubikácie určená touto vyhláškou je nedostatočná. Pre porovnanie uvádzam minimálne rozmery ubikácie vyžadované v iných krajinách:

- Slovenský klub chovateľov škrečkov: 50 x 30 x 30 cm (dĺžka x hĺbka x výška) pre škrečky sýrske, pre ostatné druhy 50 x 30 x 25 cm, pre skupinový chov škrečkov Campbellových alebo Roborovského ubikácia s ešte väčšími rozmermi,

- Česká republika: Český křeččí klub 50 x 30 x 30 cm pre škrečky sýrske, pre ostatné druhy 40 x 30 x 20 cm, 

- Nemecko: nemeckí chovatelia: 100 x 40 cm pre škrečky sýrske alebo 80 x 50 cm pre ostatné druhy; podľa Tierärtzlichen Vereinigung fur Tierschutz e. V. 100 x 50 x 50 cm,

- Rakúsko: podľa zákona 60 x 30 x 40 cm,

- Švajčiarsko: podľa zákona 0,18 m2 (napr. 60 x 30 cm); Bundesamt für Veterinärwesen BVET odporúča minimálne 0,5 m2/výška 50 cm a 15 cm (lepšie 30 cm) vrstva podstielky.

    Výška boxu alebo akvária by nemala byť väčšia ako hĺbka, aby bola zabezpečená dostatočná výmena vzduchu. Aby škrečok neutiekol a aby sa k nemu nedostalo iné zviera, zakryjeme ich krytom s dostatočným množstvom otvorov na prívod čerstvého vzduchu. Pri klietkach by rozostup medzi mriežkami nemal byť väčší ako 1 cm, aby škrečok neutiekol alebo sa medzi ne nezachytil a neporanil sa pri pokuse o útek.

    Všetky pochôdzne plochy v ubikácii musia mať plnú plochu. Mriežkované poschodia sú pre škrečka nepríjemné na chôdzu a naviac mu môžu spôsobiť zranenie, napr. ak sa mu v medzere zachytí labka. Takéto poschodia zakryjeme vhodným materiálom (napr. kancelárskym papierom, výkresom, kartónom a pod) alebo ich nahradíme originál poschodiami s plnou pochôdznou plochu (môžeme použiť aj plastové košíky).

    Škrečok ako zviera aktívne najmä v noci musí mať počas dňa vytvorené podmienky na odpočinok a spánok bez rušenia, preto ubikáciu dáme na miesto, kde nebude rušený. Nesmieme ju umiestniť v nepretržitej tme, ani v nepretržitom umelom osvetlení, v miestnosti s teplotou dlhodobo nižšou ako 18 °C alebo vyššou ako 25 °C, v prievane, na priamom slnku, v prašnom prostredí, tam, kde sa fajčí alebo hrozí únik nebezpečných látok. Počas horúcich dní zabezpečíme ochladzovanie napr. prehodením navlhčeného uteráka, z ktorého nesmie kvapkať voda, a ktorý musí byť umiestnený tak, aby bol do ubikácie stále zabezpečený dostatočný prísun vzduchu, a aby ho škrečok nemohol hrýzť alebo po ňom šplhať. Na ochladzovanie je možné použiť aj dobre očistené  kamene bez ostrých hrán, ktoré dáme do klietky tak, aby ich škrečok nemohol podhrabať. Škrečok si na ne ľahne a tak sa ochladí. V zahraničí sa dajú kúpiť drevené domčeky so strechou s granitom. Na Slovensku sa síce nedajú kúpiť, ale ako náhradu za granit môžeme použiť obkladačku alebo dlaždicu bez ostrých hrán. 

 

2. Výbeh

    Výbeh rozširuje možnosti pohybu škrečka. Obchody ponúkajú rôzne typy ohrád. Môžeme ho vyrobiť z veľkej, pevnej kartónovej krabice (alebo viacerých menších krabíc, ktoré pospájame napr. pomocou tunelov). Škrečka však musíme mať pod dozorom pre prípad, že by sa rozhodol prehrýzť sa z krabice na slobodu. V obchodoch sa dajú kúpiť kovové  alebo vyrobiť rôzne ohrady, ktoré musia byť dostatočne vysoké a pevné, aby ich škrečok nemohol preliezť, rozpojiť alebo prevrhnúť. Ako výbeh poslúži aj izba. Pri pobyte vo výbehu je člen povinný urobiť také opatrenia, aby si škrečok nemohol spôsobiť ujmu na zdraví alebo živote. Je potrebné najmä dávať pozor na to, že škrečky:
  • rady hryzú veci vrátane káblov (hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom),

  • dokážu vyliezť kamkoľvek, kam sa môžu dostať buď tak, že sa zaprú chrbtom o jeden predmet a labkami o druhý predmet (takto dokážu vyliezť napr. na 2 m vysokú skriňu, na horné lôžko poschodovej postele alebo na radiátor – toto je veľmi nebezpečné, lebo z radiátora je väčšinou len malý kúsok na parapetnú dosku a odtiaľ k otvorenému oknu), alebo na rôzne predmety s drsný povrchom, ktorý im umožňuje zachytiť sa (napr. sieťka proti hmyzu, kreslá). Pri páde sa môžu zraniť sa, pričom  zranenie môže byť aj smrteľné. Škrečok môže zoskočiť aj úmyselne, lebo nemá predstavu o hĺbke,

  • rady ochutnávajú, čo nájdu (nebezpečenstvo otravy). Väčšina izbových kvetín je pre škrečky jedovatá, preto ak používame ako výbeh izbu, umiestnime kvetiny tak, aby sa škrečok žiadnym spôsobom k nim nemohol dostať.

(c) from Bosoraaky                 

Články a fotografie zverejnené na tejto stránke sú chránené autorským zákonom. Ich kopírovanie bez vedomia a súhlasu autora je postihnuteľné zákonom.